Sagt om Brita

IKEA Kungens Kurva har under ett antal tillfällen bjudit in Brita Hahne som arrangerat kvällar med temat ordning och reda för våra IKEA FAMILY medlemmar.
Brita har med sitt kunnande på ett proffsigt och intressant sätt gett konkreta tips och idéer på hur det går att få bättre ordning i sitt hem. Allt från ordning bland kläderna i garderoben till sminket i badrumsskåpet.
Innehållet har varierat från kväll till kväll där Brita har involverat våra medlemmar i att diskutera och dela med sig av sina erfarenheter.
Behöver du tips och idéer kring ordning och reda?
Slå Brita en signal!
 Sebastian Mårtensson, IKEA FAMILY ansvarig, IKEA Kungens Kurva

FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen have had the fortune to work with Brita in our communication with the goal to simplify sorting of packaging and newspaper. Brita has project managed a couple of families that have opened their homes to get help in organizing for recycling. The latest work she has done for us is an inspiration slide show on how to handle the packaging at home. Se more at https://latgammaltblinytt.ftiab.se/hemmainspiration/packa-smart.html.
I can highly recommend Brita for simular tasks.
– Annika Dahlberg, Kommunikationsansvarig på FTI 

Jag vill tacka för den fantastiska 30-dagarsutmaningen.
Jag är 58 och har den senaste tiden gjort en del förändringar i mitt liv. Bytt jobb, bytt boende, rensat, gett bort och sålt. När man är i min ålder har man inte bara sina egna prylar att ta hand om utan också sina barns och sina föräldrars. Mycket prylar blir det.
Jag bestämde mig för att ägna mig mera åt mitt intresse och mindre åt prylar. Då behövs både tid och pengar. Så när jag antog din utmaning kände jag att jag med hjälp av den kunde gå ett snäpp till, utvecklas ännu lite till i att minimera och ställa i ordning.
Men det visade sig att din utmaning gav mig ett kvitto på att jag redan gjort allt. Jag är färdigsorterad, färdigrensad och färdigfixad.
Vill tacka dig för det. Ett riktigt stort tack!

Vilket resulterade i att nästa steg blev så enkelt. Nu kommer jag att ge mig av och resa under ett år. 2 november lämnar jag Sverige. När jag nu hyr ut min lägenhet blev den processen ett enkelt steg att ta.
Tack igen för en härlig utmaning!!!
Varma hälsningar
//Madlén

Jag har samarbetat med Brita kring HIA-systemet.
Eftersom Axfood var först ut i branschen med detta system var hon den i vårt branschnätverk som stod för mest kunskap och erfarenhet. Jag uppfattade att implementeringen inom Axfood varit lyckosam och tror att det till stor del berodde på Britas förmåga och engagemang. Hon delade gärna med sig av sina erfarenheter till oss andra och hon var ett stöd för mig vid vårt införande. Jag kunde ringa/maila till henne och fick alltid bra svar och tips på vägen. Hon är intresserad och lyhörd och ställer bra frågor !
Min uppfattning av Brita är att hon är ambitiös,  noggrann och duktig. Hon har också ett trevlig sätt som gör att det är lätt att samarbeta med henne.
Jag tror också att Brita kan vara tuff när det behövs och driva igenom frågor på ett effektivt och proffsigt sätt.
Jag skulle absolut rekommendera andra att samarbeta med Brita.  (jag själv skulle gärna göra det mera!)
– Helena Sandberg, HR Arbetsmiljö och Hälsa, ICA Sverige AB

Jag lärde känna Brita i hennes roll som HR-specialist i arbetsmiljö på Axfoodkoncernen. Jag själv representerade Hemköp i koncerngemensamma frågor. Brita ansvarade för att driva koncerngemensamma arbetsmiljöfrågor och axlade den rollen alldeles utmärkt. Det jag specifikt uppskattar hos Brita är drivkraften och målmedvetenheten samt förmågan att lyssna in för att strukturerat driva arbetsmiljöfrågor vidare. Jag beundrar och ser upp till även Brita även när det gäller hennes förmåga att starta och utveckla sitt egna företagande, där är Brita ett föredöme. Min åsikt är att Brita är både kompetent och erfaren och jag kan å det allra varmaste rekommendera Brita.
– Maud Johansson, Utvecklande HR Partner Haninge Kommun

Jag jobbade med Brita när avdelningen gjorde ett helomtag med en ny vision och strategi för arbetsmiljö och hälsa. Brita var ansvarig för införandet av WELLBEING@WORK och för framtagning och införandet av en obligatorisk arbetsmiljöutbildning för alla ledare i Sverige. Brita är väldigt strukturerad och får saker att hända! Brita är också en härlig kollega och vi i teamet saknar henne verkligen! Jag kan varmt rekommendera Brita till framtida uppdrag inom området!
– Gitte Enander, Executive Assistant Telia Company. 

Brita Hahne är en mycket sympatisk och driftig person med stora kunskaper inom arbetsmiljöområdet.
Jag har via referengrupper inom Svensk Handel fått ta del av Britas kunskaper och kompetens i arbetsmiljöfrågor samt vad gäller IA-systemet, och haft stor hjälp av detta. Brita är en professionell och tillförlitlig projektledare och jag kan varmt rekommendera henne som samarbetspartner/konsult.
Gudrun Nilsson, Business Continuity Manager, Stadium AB

Jag känner mig mer nöjd med mig själv och ser att små insatser gör stor skillnad. Nu har jag kommit igång med rensandet och sorterandet och känner att jag verkligen haft nytta av utmaningen. När allt får en given plats, som dessutom är rensad och röjd blir det så mycket lättere och roligare att hålla ordningen. Stort tack till dig Brita för detta. Jag hänger med på nästa utmaning också!
Deltagare från Piteå som vill vara anonym

Jag har arbetat tillsammans med Brita Hahne i ett incidenthanteringsprojekt med arbetsmiljöfrågor på Svenska Kraftnät. Incidenthantering innebär att händelser upptäcks, identifieras och åtgärdas, samt rapporteras, ärendehanteras och ger underlag för förbättringar. Slutligen skall data på effektivt sätt kunna hämtas ut för rapporter och statistik. Till incidenter räknas här då även upptäckt av öppna sårbarheter såsom kvalitetsbrister, kontrollgap eller regelverksbrott i verksamheten eller hos samverkande partners. Under perioden arbetade Brita med processutveckling (konsult/delprojektledare) i kvalitetshöjande syfte och med införandet av ENIA – ett informationssystem om arbetsmiljö. I arbetet ingick analys, konfigurering, test, dokumentation, utbildning och förbättring. Som arbetskamrat utmärker sig Brita som social, prestigelös, tillgänglig och ärlig. Som Coach upplever jag att Brita är ansvarskännande, tydlig och bedriver arbete med fokus på resultat och service. Som ledare är Brita väldigt engagerad och entusiasmerad, hon har väldigt bra tålamod och försöker alltid räcka till för alla. Brita är inte den som ger upp, om det går i motvind försöker hon tillsammans med sina medarbetare finna nya lösningar för att hantera problem och utmaningar. En bra egenskap hos Brita är att hon är en god kommunikatör och organisatör. Brita har även ett härligt humör som smittar av sig. Brita är oerhört duktig i arbetsmiljöfrågor och har goda kunskaper i process- och förändringsarbeten.
– Sadea Egag Söderberg, Testcoordinator Svenska Kraftnät

Brita held an inspiring speech on organizing our offices and what impact this actually has on production of a company.
It was truly eye-opening to see how many days companies spend only looking for the right things in the office and on their computers.
Over a month a year!
I highly recommend hiring Brita to organize your company’s office spaces and to teach you how to save time and frustration so that you can GTD, Get Things Done!
– Xue Mei Rhodin, International branding strategist and business developer, Cedarwood/Wonderland Group

När jag lärde känna Brita Hahne hade hon precis sagt upp sig från en attraktiv tjänst inom HR-området. Hon är klok nog att följa sina drömmar och jag tror att det företag som hon bygger upp nu kommer att bli väldigt framgångsrikt.
Brita och jag har lett föreläsningar tillsammans och min erfarenhet av henne är att hon är: klok, eftertänksam, pålitlig och dessutom väldigt rolig att jobba med.
– Ulrika Nybäck, föreläser om motivation, visioner och energi på arbetsplatser

Brita visade i sitt arbete som HR-specialist arbetsmiljö och hälsa ett starkt engagemang och stort intresse för arbetsuppgifterna. Även i stundtals mycket utmanade situationer lyckades Brita genomdriva projekt och uppgifter på en koncernövergripande nivå. Brita har starka organisatoriska och strukturella förmågor. Dessa förmågor i kombination med hennes datakunskaper har varit till gagn för hela avdelningen även utanför hennes primära arbetsuppgifter. Jag kan därför villigt rekommendera Brita till kommande uppdragsgivare eller arbetsgivare.
– Pehr Ohlsson, Head of Labour Relations and Compensation, Axfood AB

Kan varmt rekommendera Brita för en tjänst på vilken HR avdelning som helst. Brita strora styrka är hennes förmåga att systematisera och organisera arbetet. Brita är mottaglig för direkt feedback och det är lätt att uteveckla hennes arbete då hon är prestigelös och nyfiken på att det kan bli än bättre. Brita har också en förståelse hur det fungerar på ”golvet”, vilket i min bransch är helt avgörande.
Anställ henne eller anlita henne – ni kommer inte ångra er.
Har både varit hennes chef och ”beställare” av hennes tjänster när hon arbetet på Axfood.
– Anders Fahlgren, HR-Chef, Hemköpskedjan