Resultat – Tidigare uppdrag

Nedan är ett axplock från de uppdrag som jag har haft under åren.
En kort summering av min insats är ordning och reda, lite snack och mycket fokus på fungerande samarbeten och resultat.

Axfood AB

Projektledare 2006
Ansvarig projektledare för koncernövergripande hälsoprojekt MaxaLivet som ämnade att få engagerade medarbetare som mår bra. Under min tid som projektledare ökade andelen medarbetare som motionerade regelbundet med 16 % och sjukfrånvaron minskade. Pressmeddelande

Projektledare 2009-2011
Ansvarig för utbildningsadministrationen inom införandet av affärssystemet SAP.

 • Satte grunden till det utbildningsadministrationssystem och struktur de har idag.
 • Administrerade allt från schemaläggning, inbjudan till utvärdering/uppföljning för 100-talet olika kurser och tusentals deltagare.

HR-Specialist inom arbetsmiljö och hälsa 2011-2012

Jag var först på denna tjänst och satte grunden till tjänsten på Axfood.

 • Tog fram koncerngemensamma delegeringsriktlinjer tillsammans med utvalda HR-chefer och medarbetare på dotterbolagen.
 • Tog fram Policy för Likabehandling tillsammans med utvalda HR-chefer på dotterbolagen
 • Tog tillsammans med samtliga HR-chefer på dotterbolagen fram grunden till strategiprojektet ”Omtag Hälsa” som fortfarande pågår inom koncernen idag .
 • Projektledare för införandet/pilot av HIA (Handelns Informationssystem om Arbetsmiljö) på dotterbolagen Dagab och Willys (Axfood var först ut i branschen med detta system).
 • Startade Axfoods första koncerngemensam grupp för arbetsmiljö och hälsa med representanter från säkerhet, samtliga dotterbolag och fackliga organisationer.
 • Initierade, tillsammans med Stadium, till det första mötet med representanter inom säkerhet och arbetsmiljö från bland annat Svensk HandelICAStadiumBauhaus och 3-butikerna i syfte att förbättra samarbetet mellan säkerhet och arbetsmiljö, och förbättra arbetsmiljöarbetet inom handelsbolag i Sverige.
  Denna grupp är fortfarande aktiv och har utvecklats att bli fler möten med fokus på HIA och utbyte av erfarenheter.

Rekommendationer:

Brita visade i sitt arbete som HR-specialist arbetsmiljö och hälsa ett starkt engagemang och stort intresse för arbetsuppgifterna. Även i stundtals mycket utmanade situationer lyckades Brita genomdriva projekt och uppgifter på en koncernövergripande nivå. Brita har starka organisatoriska och strukturella förmågor. Dessa förmågor i kombination med hennes datakunskaper har varit till gagn för hela avdelningen även utanför hennes primära arbetsuppgifter. Jag kan därför villigt rekommendera Brita till kommande uppdragsgivare eller arbetsgivare.
– Pehr G Ohlsson, Head of Labour Relations and Compensation, Axfood AB

Kan varmt rekommendera Brita för en tjänst på vilken HR avdelning som helst. Brita strora styrka är hennes förmåga att systematisera och organisera arbetet. Brita är mottaglig för direkt feedback och det är lätt att uteveckla hennes arbete då hon är prestigelös och nyfiken på att det kan bli än bättre. Brita har också en förståelse hur det fungerar på ”golvet”, vilket i min bransch är helt avgörande.
Anställ henne eller anlita henne – ni kommer inte ångra er.
Har både varit hennes chef och ”beställare” av hennes tjänster när hon arbetet på Axfood.
Anders Fahlgren, HR-chef, Hemköpskedjan

Jag har samarbetat med Brita kring HIA-systemet.
Eftersom Axfood var först ut i branschen med detta system var hon den i vårt branschnätverk som stod för mest kunskap och erfarenhet. Jag uppfattade att implementeringen inom Axfood varit lyckosam och tror att det till stor del berodde på Britas förmåga och engagemang. Hon delade gärna med sig av sina erfarenheter till oss andra och hon var ett stöd för mig vid vårt införande. Jag kunde ringa/maila till henne och fick alltid bra svar och tips på vägen. Hon är intresserad och lyhörd och ställer bra frågor !
Min uppfattning av Brita är att hon är ambitiös,  noggrann och duktig. Hon har också ett trevlig sätt som gör att det är lätt att samarbeta med henne.
Jag tror också att Brita kan vara tuff när det behövs och driva igenom frågor på ett effektivt och proffsigt sätt.
Jag skulle absolut rekommendera andra att samarbeta med Brita.  (jag själv skulle gärna göra det mera!)
Helena Sandberg, HR Arbetsmiljö och Hälsa, ICA Sverige AB

Brita Hahne är en mycket sympatisk och driftig person med stora kunskaper inom arbetsmiljöområdet.
Jag har via referengrupper inom Svensk Handel fått ta del av Britas kunskaper och kompetens i arbetsmiljöfrågor samt vad gäller IA-systemet, och haft stor hjälp av detta. Brita är en professionell och tillförlitlig projektledare och jag kan varmt rekommendera henne som samarbetspartner/konsult.
Gudrun Nilsson, Business Continuity Manager, Stadium AB

Hemköpskedjan AB

HR Konsult, 2007-2008
Tog fram och satte grunden till det systematiska arbetsmiljöarbete som Hemköps samtliga butiker bedriver idag. Detta inkluderade:

 • Framtagning av aktuell arbetsmiljöpolicy.
 • Framtagning av aktuella delegeringsriktlinjer.
 • Framtagning av aktuella arbetsmiljörutiner, pärm och tavla tillsammans med 10stycken av Hemköps bästa butikschefer.
 • Införande av ovan på Hemköps samtliga egenägda butiker (ca 70st) genom utbildning av samtliga butikschefer och skyddsombud.
 • Igångsättande av skyddskommittéarbete i de olika regionerna.

Inom rehabilitering som också var mitt ansvar, var målet att minska andelen långtidssjuka. Under 2008 minskade andelen från 3,7 procent till 2,8 procent.

Jag var även HRs representant vid nyetableringar, förvärv och i Hemköps kostnads- och bruttosäkringsprojekt, samt internlärare i arbetsmiljö för chefer och arbetsledare inom Axfood.

Vivo Stockholm 2000-2003

Databasadministratör och analytiker

Fick tjänsten efter att tidigare kollega gått in i väggen. Jag byggde upp kunddatabasens samtliga rutiner från grunden och skapade systematik i underhåll och uttag av adresslistor till inför utskick till kund.