Anlita Brita

Jag:

 • Hjälper företag och koncerner med det strategiska- och systematiska arbetet med arbetsmiljö
 • Utbildar chefer och skyddsombud i arbetsmiljö
 • Utbildar i ordning och reda för privatpersoner
 • Håller föreläsningar i följande teman:
  • Arbetsmiljö
  • Struktur, ordning och reda
  • En enklare vardag
  • Hållbar konsumtion

Kontakta mig så går vi igenom ert behov och önskemål så tar jag fram ett förslag till er.

Jag i panelen på Camino Magasins hållbarhetsdag 2015:

britacamino_img_3101-e1428434527119

Bilder: TTBild och Dorotea Pettersson